www.carkitonderdelen.nl alles op gebied van smartphone / tablet / navigatie / carkit accessoires
Zoek uw product
Zoekterm(en)

Merk
Alleen met foto
Alleen op voorraad
Zoeken
Producten
In de aanbieding
Car Cloud

Car-Cloud

€ 52,95   € 39,95
d60dd72547f645a991894009686201b0.gif
3e13a98fa6f6ae706b477aefbe2d1113.jpg
SNEL BEZORGD MET POSTNL !! 

Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen via www.carkitonderdelen.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die zijn onder genoemde voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u terug op www.carkitonderdelen.nl. Wanneer u een bestelling plaatst of een aanbieding accepteert, aanvaardt u deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbieding en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Carkitonderdelen behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
2.2. Informatie, afbeeldingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Carkitonderdelen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt pas tot stand wanneer u als koper een bestelling plaatst en deze door Carkitonderdelen geaccepteerd wordt. Carkitonderdelen is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer naar haar mening het doorzetten van de overeenkomst schade aan Carkitonderdelen zal berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst toebrengt.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen op www.carkitonderdelen.nl zijn in de valuta Euro (€) en zijn inclusief 21 % btw. tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding. Betaling dient binnen 8 dagen na orderdatum te geschieden. Betaling kan geschieden op (een van) de betalingsvorm(en) zoals aangegeven tijdens het bestel-/afrekenproces.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Carkitonderdelen blijft geheel eigendom van alle geleverde goederen totdat u hetgeen u op basis van een overeenkomst verschuldigd bent volledig heeft voldaan.

Artikel 6 Levering

6.1 De door Carkitonderdelen verstrekte levertijden zijn indicatief echter is de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. Levering zal gebeuren op het door u opgegeven afleveradres onder uw eigen accountgegevens.

Artikel 7 Reclamatie en aansprakelijkheid

7.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u de plicht het artikel te controleren of het aan de overeenkomst beantwoordt, mocht dit niet zo zijn dan dient u Carkitonderdelen hiervan per e-mail of anderzijds schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 7 dagen.
7.2 Indien het duidelijk is dat de artikelen niet conform de overeenkomst voldoen dan heeft Carkitonderdelen de keus om deze te vervangen tegen nieuwe artikelen welke zonder bijkomende kosten nageleverd zullen worden dan wel te aanschafwaarde terug te betalen mits deze reeds is voldaan door de koper. Schade die door de koper zelf is toegebracht door "eigen reparatie" is definitief uitgesloten van enigerlei garantie of reclamatie. Indien u de artikelen om welke reden niet wilt hebben kunt u deze binnen 7 dagen retourneren mits deze ongebruikt en nog in ongeopende verpakking zit en geheel vrij van gebruik-sporen is. Bijkomende kosten voor het retour zenden zijn dan wel voor eigen rekening.

Artikel 8 verzending en risico

8.1 De gekozen verzendwijze is voor eigen risico als het gaat om verzending per brievenbuspost. Pakketpost daarentegen is verzekerd voor verlies en schade, de afhandeling zal geschieden door Carkitonderdelen. In geval van schade of verlies zal het beschadigde opnieuw en kosteloos aangeboden worden, dit geldt niet voor brievenbuspost stukken. Er wordt veel zorg besteedt aan het verpakken en verzenden van uw bestelling, desondanks kan uw bestelling onderweg schade oplopen.

Artikel 9 Gebruik van deze website

9.1 Deze website of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van Carkitonderdelen. Carkitonderdelen behoudt zich het recht voor haar diensten te weigeren, en /of orders te annuleren als zij van mening is dat de klant handelt in strijd met de wet of dat de relatie schadelijk kan zijn voor de belangen van Carkitonderdelen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht behoudt Carkitonderdelen zich het recht voor om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling ofwel overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Dit met schriftelijke mededeling aan u en zonder dat Carkitonderdelen gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit, gezien de situatie, redelijk is.

Artikel 11 Privacy verklaring

11.1 Carkitonderdelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
11.2 Carkitonderdelen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Carkitonderdelen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden
www.carkitonderdelen.nl
Foto| Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op !!.